INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ABASTOS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ABASTOS

HISTÒRIA I ENTORN

ImageEscola

L'I.E.S. Abastos és un centre d'educació secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior situat al carrer Alberic núm.18 de València, en les antigues instal·lacions del Mercat d’Abastos de la ciutat. Aquestes instal·lacions alberguen a més un complex cultural-esportiu, diverses oficines municipals, una seu de la Universitat Popular i una Comissaria de Policia.

Estem situats en un enclavament urbà privilegiat que compta amb estupendes connexions amb el transport públic urbà: bus, metre, Valenbisi, etc. Que facilita l'arribada dels alumnes que visquin en altres zones de València o en la seva àrea metropolitana.

Comptem amb un alumnat d'una extracció mitjà social, havent augmentat considerablement el nombre d'alumnes de procedència extracomunitària en els últims anys fins a situar-se entorn del 18% del total d'alumnes matriculats en l'actualitat, fenomen aquest que no fa sinó reflectir la nostra realitat social actual.

L'edifici data dels anys 40 i va ser projectat per l'arquitecte Javier Goerlich Lleó, autor entre altres de l'edifici Banc de València, el Teatre Talia, el col·legi Major Lluís Vives, la Porta de la Mar o la restauració de l'Església de Sant Agustí. Té un estil arquitectònic entre funcionalista i neoclassicista.

En els anys 80 es va fer una restauració completa, destinant l'ala nord a l'institut. Quan l'institut va ser inaugurat, en 1991, ho va fer com dos centres formatius diferenciats, l'Institut de Batxillerat Cabanilles i l'Institut de Formació Professional Manuel Sánchez Ayuso, ocupant cadascun d'ells una ala del nou edifici. L'any 2002 aquests dos centres van ser fusionats passant a funcionar com un només, donant lloc a l'actual IES Abastos.