INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ABASTOS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ABASTOS

KA1:

Quant als graus mitjans es vol millorar la qualitat de la Formació Professional a Europa, pretén abordar l'enorme repte de la lluita enfront de la desocupació juvenil millorant, a través de l'educació i la formació, l'ocupabilitat, oferint als alumnes de Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius de Grau Mitjà, als professors i al personal oportunitats de Mobilitat per a l'Aprenentatge per a realitzar estudis i pràctiques a l'estranger. Contribuint a millorar les possibilitats d'ocupació i les habilitats personals i, d'aquesta manera, potenciar la competitivitat de l'economia europea.

Respecte als graus superiors aquest programa europeu el que fa és potenciar, entre altres accions, la mobilitat en el context dels països que participen en el programa, tant per a pràctiques com per a formació. És un programa que neix amb la vocació de vincular l'educació i la formació amb el món del treball. Pretén abordar l'enorme repte de la lluita enfront de la desocupació juvenil millorant, a través de l'educació i la formació, l'ocupabilitat. Erasmus+ vol millorar la qualitat de la Formació Professional a Europa oferint als alumnes, l'oportunitat de realitzar la Formació en Centres de Treball en companyies situades als països del programa. Els Països del programa són els 28 Estats membres de la UE, Macedònia del Nord, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Sèrbia i Turquia.

Mobilitats del personal de cicles formatius (Programa per al professorat de cicles), el qual consisteix a implicar-se en projectes similars a través del temps, i experimentar-se amb les empreses a manera de guia per als estudiants, en l'ambient internacional. Mobilitats per al personal d'educació escolar (Programa per al professorat) el que involucra la participació activa en les activitats de l'institut i els projectes europeus desenvolupats en el seu si, implicació en el Pla d'Internacionalització del centre i la implicació en la implantació del pla plurilingüe del centro en educació Secundària.