INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ABASTOS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ABASTOS

KA2

Vitae Project, és un projecte realitzat per 4 escoles de Formació Professional que perseguien el desenvolupament en els seus alumnes de les habilitats transferibles per a millorar així la seva ocupabilitat. El nostre grup estudiants objectiu eren estudiants dels nivells més baixos d'FP, que estaven baix risc d'exclusió i que estaven poc motivats i amb escasses habilitats transferibles. Atès que en aquests nivells d'estudi les empreses prefereixen a alumnes que tinguin bones habilitats transferibles més que a alumnes amb molts coneixements. Els objectius del projecte consistien primer a conscienciar als alumnes de la importància de l'adquisició de les habilitats transversals a través d'entrevistes amb els instructors i aprenents de les empreses. Posteriorment, els alumnes havien d'aprendre habilitats transferibles a través de la creació d'activitats.

ForLAB (Foreign Language Acquisition Through Blended Learning) Consisteix en un projecte realitzat entre 4 països de la unió europea (Alemanya, Espanya, Noruega i Polònia), en el qual es busca aprendre un llenguatge objectiu (a elecció de l'estudiant), en el qual es realitzaran diverses activitats i mobilitats al llarg del projecte; Amb la finalitat de compartir cultura, millorar l'experiència de l'idioma, i fer projectes en conjunt a través de programes informàtics.