INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ABASTOS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ABASTOS

RECICLATGE:

Recicla

COM ACTUEM DES DE L’IES ABASTOS?

Des de l'institut volem contribuir a viure en un planeta i ho podem fer sense esforç: separant els nostres residus perquè puguin ser reciclats. Haureu vist que en alguns llocs de l'institut hi ha diferents tipus de contenidors que estan senyalitzats perquè dipositem en ells diferents tipus de residus:

gatetgrog Contenidor groc:

Són als patis interiors, i d'aquí a una mica als patis exteriors. Estan senyalitzats amb la nostra mascota, l’ecogat groc. En ells cal tirar envasos de plàstic o metàl·lics: ampolles d'aigua, llaunes de refrescos, brics de suc, bosses de creïlles, paper d’alumini i film de plàstic.

gatetmarro Contenidor marró:

Està també als patis, al costat dels grocs. Estan senyalitzats amb l’ecogat marró. Cal tirar en ells les restes orgàniques: restes d'entrepans, pells de fruita, i també paper brut: tovallons, mocadors usats, recipients de cartró tacats …

gatetblau Contenidor blau:

D'aquí a una mica estarà en els passadissos de les aules, senyalitzat amb l’ecogat blau.
En ells recollirem paper usat: anotacions, fulles escrites, carpetes deteriorades, cartró, cartolina, etc.

gatetverd Contenidor verd:

Està en el vestíbul de l'entrada, senyalitzat amb l’ecogat verd. Serveix per a recollir tota mena de piles i bateries: de botó, de telèfon mòbil, etc.

gatetcian Contenidor cian:

També al vestíbul d'entrada. Allí recollirem material d'escriptura usat: bolígrafs esgotats, portamines espatllats, retoladors, correctors (de cinta o líquids), marcadors fluorescents…

A més d'aquests contenidors, al costat de les portes de l'institut podem dipositar altres objectes com a roba o vidre; i una vegada a la setmana passa un camió de l'ajuntament que recollirà altres materials com a oli usat o petits electrodomèstics. Us demanem la vostra col·laboració per a dipositar cada residu al seu lloc. Recordeu que amb un petit gest podem fer molt pel nostre planeta.

Separa per a reciclar!!QUE FEM EN ELS NOSTRES RESIDUS?

Recicla

Cada any els valencians generem més de dos milions de tones d'escombraries. A cadascun de nosaltres ens corresponen més de 400 kg a l'any, o cosa que és el mateix, aproximadament 1,2 kg al dia. Totes aquestes escombraries han de ser dipositades en un abocador i açò crea seriosos problemes de contaminació del sòl, de l'aigua i de l'atmosfera, a més de deteriorar el paisatge. No obstant això, moltes de les coses que tirem a les escombraries poden ser reciclades per a fabricar nous objectes.

Això té molts avantatges:

 1. Estalviem energia i lluitem contra el canvi climàtic:
  Recicla Si reciclem reduïm el treball d'extracció, transport i elaboració de noves matèries primeres, la qual cosa comporta una disminució important de l'ús de l'energia necessària per a dur a terme aquests processos. A menor consum d'energia, generen menys CO₂ i reduïm l'efecte d'hivernacle. És a dir, que reciclar a casa suposa ajudar el planeta i contribuir a lluitar contra el canvi climàtic.

 2. Usem menys matèries primeres:
  Recicla Si reciclem el vidre, el paper o el plàstic ja no hi ha necessitat de fer ús de tantes noves matèries primeres per a fabricar productes. D'aquesta manera estalviarem una quantitat important de recursos naturals i conservarem, entre altres coses, els nostres boscos, els anomenats pulmons del planeta, el treball del qual és fonamental per a descontaminar l'ambient.

 3. Fabriquem nous productes:
  Recicla A través del reciclatge es creen nous productes. Encara que mai t'has parat a pensar-ho, hi ha objectes quotidians que neixen a partir del reciclatge. Moltes caixes de sabates tenen el seu origen en els tetrabriks, una llanta de pneumàtic es pot fabricar amb aquestes mateixes llaunes de refresc que guardes en el teu frigorífic, i aquest forro polar que tant t'abriga té el seu origen en les ampolles de plàstic. Tingues en compte que aquests productes necessiten menys aigua i energia, i generen menys contaminació durant el seu procés d'elaboració.

 4. Creem llocs de treball:
  Recicla Reciclar suposa preservar el medi ambient i una cosa tan important com ajudar a la creació i al manteniment de llocs de treball. Perquè el procés de reciclatge de residus necessita empreses i persones treballadores que recullin els diferents materials i els classifiquin.

 5. Preservem el medi ambient:
  Recicla Si reciclem, la indústria contamina menys l'aire en reduir la quantitat d'emissions de gasos efecte d'hivernacle, protegim els nostres sòls perquè els residus van al lloc corresponent i no s'acumulen en les aigües dels nostres rius i mars. En usar els residus orgànics per al compostatge dels nostres jardins o cultius, evitem els fertilitzants químics.

Però per a poder aprofitar-nos d'aquests avantatges és necessari separar aquests residus quan els generem. Per això existeixen contenidors per a paper, per a vidre, etc, als nostres carrers.